Велики конкурс Поштe Србије „100 успешних пословних жена“

Зрело је за успех!

#НајбољеТекДолази

Конкурс „100 успешних пословних жена“

из руралних и неградских подручја

Позивамо, оснивачице или законске заступнице у руралним подручјима и осталим неградским срединама, малих предузећа, удружења и друго, да се пријаве на Конкурс и освоје јединствену прилику да представе своје пословање на више од 1.500 места широм Србије.

Велики конкурс Поштe Србије „100 успешних пословних жена“ траје од 8. марта до 8. априла 2023. године.

Основни услови за учешће:

  1. Попуњени подаци у пријавној форми на сајту Поште preduzetnice.posta.rs;
  1. Право да се пријаве на национални конкурс имају жене из руралних подручја:

законске заступнице или оснивачице малог привредног друштва, земљорадничке задруге, установе или другог правног лица које обавља пољопривредну производњу, прераду пољопривредних производа, односно обавља друге непољопривредне активности (рурални туризам, стари занати и сл.), у руралном подручју, као и председнице удружења са седиштем у руралном подручју и носиоци пољопривредног газдинства;

  1. Регистрација у одговарајућем регистру извршена најмање годину дана пре дана пријаве на Конкурс или да је газдинство у активном статусу;
  1. Измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

Све услове Конкурса прочитајте овде.

Пријавите се, представите своје пословање, а ми ћемо 100 дама наградити бесплатним огласним простором у свим поштама у земљи.

Пoпуните Форму за пријаву.

За све додатне информације, пишите нам на konkurspreduzetnice@posta.rs.

Нека вас види цела Србија!

#НајбољеТекДолази